Hoofd menu

Over SLiM wonen

 

slijpestraat goudriaanÉén van de belangrijkste peilers van een goed werkend overleg tussen de verhuurder en de huurder is een opstelling met goede afspraken. Deze opstelling met afspraken is vastgelegd in de zogenaamde “samenwerkingsovereenkomst”. Tevens volgen de bestuursleden regelmatig bijeenkomsten, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Strategisch Voorraadbeheer

In de toekomst staan er veel dingen te gebeuren met het woningbestand van Tablis Wonen. Het woningbestand bestaat uit veel oudere woningen, die zoals voorspelbaar, ook niet het eeuwige leven hebben. Ook moet de corporatie meegaan met de eisen van de tijd. Dit houdt in dat er op termijn  geherstructureerd zal worden. Dit betekent zoveel als oude woningen slopen en er nieuwe ,moderne woningen voor in de plaats bouwen. Dit zal bij de bewoners van de betreffende woningen de nodige emotionele reacties oproepen. Wij kunnen hier als huurdersorganisatie weinig aan doen, maar wij, van SliM wonen, zullen er op toezien dat deze ingrijpende activiteiten voor de huurders binnen acceptabele grenzen blijft en dat de huurders een redelijke schadeloosstelling ontvangen voor verhuizing en dergelijke, wat mede door inbreng vanSliM wonen duidelijk staat omschreven in “Overeenkomst Sociaal Plan” bij herstructureringen. Voorst zal SliM wonen er op toe zien dat er na sloop, betaalbare woningen worden teruggebouwd en dat een herstructureringsoperatie niet ten koste gaat van het totale (huur)woningen bestand in Sliedrecht.

Belangenbehartiging

Dit geldt in de eerste plaats voor het woningbestand,woongenot, leefomgeving etc.. van alle huurders. SliM wonen zet zich ook, waar mogelijk, in voor alle inwoners wanneer daar aanleiding voor is.

Binnen het bestuur van SliM Wonen zijn een aantal taken verdeeld over werkgroepen.
 Overzicht van de werkgroepen stand / oktober 2022.

Samenstelling van het bestuur van SliM Wonen

 Annet verkleind

Annet van Campen
Algemeen bestuurslid

 Egbert Boot Web
Egbert Boot
Algemeen bestuurslid, Vertegenwoordiging Molenlanden 

Gerard khuizen

Gerard Elkhuizen
Dagelijks bestuurslid, Vice voorzitter
1e Penningmeester
 Vertegenwoordiging Molenlanden 

 Gerard K website verkleind

Gerard Kraaijeveld
Dagelijks bestuurslid, Voorzitter


Jaap van Putten klein

Jaap van Putten
Algemeen bestuurslid


 

Nel ’t Jong

Nel ’t Jong
Dagelijks bestuurslid, Secretaris

Keres Meerkerk

Kees Meerkerk
Algemeen bestuurslid


Klaas Redelijkheid

Klaas Redelijkheid
Dagelijks bestuurslid, 2e penningmeester


Ageeth 2

Ageeth van Lith
Notuliste