Hoofd menu

Activiteiten

 

De doelstelling van SliM wonen berust op het behartigen van de belangen van alle huurders van Tablis Wonen in Sliedrecht en Molenlanden

Zo heeft de huurdersorganisatie o.a. recht op informatie van de verhuurder over bijvoorbeeld woongelegenheden en beleid inzake huurprijzen, het toewijzingsbeleid en alle andere zaken die reëel gesproken van belang voor de huurder zijn.

Tevens heeft de huurdersorganisatie recht op het geven van advies over deze zaken. Deze adviezen kunnen in meer of mindere mate dwingend worden afgegeven.

De “zwaarte” van zo’n advies staat omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst, die binnen het raamwerk van de ‘Wet op het overleg huurders verhuurders’ de details regelt met de verhuurder, in ons geval Tablis Wonen.

Jaarverslag 2021 
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Jaarplan 2022
Jaarplan 2021
Jaarplan 2020
Jaarplan 2019
Jaarplan 2018
Jaarplan 2017
Jaarplan 2016
Jaarplan 2015
Jaarplan 2014
Jaarplan 2013


Bewoners-commissies