Hoofd menu

Activiteiten

 

De doelstelling van SliM wonen berust op het behartigen van de belangen van alle huurders van Tablis Wonen in Sliedrecht en Molenwaard

Zo heeft de huurdersorganisatie o.a. recht op informatie van de verhuurder over bijvoorbeeld woongelegenheden en beleid inzake huurprijzen, het toewijzingsbeleid en alle andere zaken die reëel gesproken van belang voor de huurder zijn.

Tevens heeft de huurdersorganisatie recht op het geven van advies over deze zaken. Deze adviezen kunnen in meer of mindere mate dwingend worden afgegeven.

De “zwaarte” van zo’n advies staat omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst, die binnen het raamwerk van de ‘Wet op het overleg huurders verhuurders’ de details regelt met de verhuurder, in ons geval Tablis Wonen.

Om aandacht en activiteit van de diverse bewoners-commissies te verkrijgen is in 2014 een werkgroep binnen SliM wonen van start gegaan. Deze werkgroep heeft voor de nabije toekomst een bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners-commissies van Tablis Wonen. Deze bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 10 maart 2015. Plaats: Verzorgingshuis "Overslydrecht". Aanvang: 19:30 uur. De betreffende commissies ontvangen via hun vertegenwoordiger/voorzitter hiervoor een uitnodiging. Dhr. E.Jonkers van Tablis Wonen zal tijdens deze bijeenkomst o.a. het huurbeleid van Tablis Wonen toelichten.

Verslag workshop bewonerscommissies 10 maart 2015

Op vrijdag 3 maart 2017 volgt er een vervolgsessie welk moet leiden tot een betere samenwerking tussen woonconsulenten en de bewonerscommissies.