graafzicht-bleskensgraaf-overslimwonen.png

Één van de belangrijkste peilers van een goed werkend overleg tussen de verhuurder en de huurder is een opstelling met goede afspraken. Deze opstelling met afspraken is vastgelegd in de zogenaamde “samenwerkingsovereenkomst”. Tevens volgen de bestuursleden regelmatig bijeenkomsten, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Strategisch Voorraadbeheer

In de toekomst staan er veel dingen te gebeuren met het woningbestand van Tablis Wonen. Het woningbestand bestaat uit veel oudere woningen, die zoals voorspelbaar, ook niet het eeuwige leven hebben. Ook moet de corporatie meegaan met de eisen van de tijd. Dit houdt in dat er op termijn  geherstructureerd zal worden. Dit betekent zoveel als oude woningen slopen en er nieuwe ,moderne woningen voor in de plaats bouwen. Dit zal bij de bewoners van de betreffende woningen de nodige emotionele reacties oproepen. Wij kunnen hier als huurdersorganisatie weinig aan doen, maar wij, van SliM Wonen, zullen er op toezien dat deze ingrijpende activiteiten voor de huurders binnen acceptabele grenzen blijft en dat de huurders een redelijke schadeloosstelling ontvangen voor verhuizing en dergelijke, wat mede door inbreng van SliM Wonen duidelijk staat omschreven in “Overeenkomst Sociaal Plan” bij herstructureringen. Verder zal SliM Wonen er op toe zien dat er na sloop, betaalbare woningen worden teruggebouwd en dat een herstructureringsoperatie niet ten koste gaat van het totale (huur)woningen bestand in Sliedrecht.

Belangenbehartiging

Dit geldt in de eerste plaats voor het woningbestand,woongenot, leefomgeving etc.. van alle huurders. SliM wonen zet zich ook, waar mogelijk, in voor alle inwoners wanneer daar aanleiding voor is.


Binnen het bestuur van SliM Wonen zijn een aantal taken verdeeld over werkgroepen.
 Overzicht van de werkgroepen stand / juli 2023.

Samenstelling van het bestuur van SliM Wonen

 


Gerard Kraaijeveld
Dagelijks bestuurslid, Voorzitter

Gerard Elkhuizen
Dagelijks bestuurslid, Vice voorzitter
1e Penningmeester
 Vertegenwoordiging Molenlanden 

Nel 't Jong
Dagelijks bestuurslid, Secretaris

Klaas Redelijkheid
Dagelijks bestuurslid, 2e penningmeester

Annet van Campen
Algemeen bestuurslid

Egbert Boot
Algemeen bestuurslid,
vertegenwoordiging Molenlanden

Jaap van Putten
Algemeen bestuurslid

Kees Meerkerk
Algemeen bestuurslid

Ellen Koster
Algemeen bestuurslid

Ageeth van Lith
Notuliste
   

Postadres:
Havenstraat 39-A
3361XD - Sliedrecht

KvK Rotterdam 24320905

Slim Wonen is er
voor
de huurders van