kerkweg-brandwijk-adviezen.png

Doelstelling


De doelstelling van SliM Wonen berust op het behartigen van de belangen van alle huurders van Tablis Wonen in Sliedrecht en Molenlanden

Zo heeft de huurdersorganisatie o.a. recht op informatie van de verhuurder over bijvoorbeeld woongelegenheden en beleid inzake huurprijzen, het toewijzingsbeleid en alle andere zaken die reëel gesproken van belang voor de huurder zijn.

Tevens heeft de huurdersorganisatie recht op het geven van advies over deze zaken. Deze adviezen kunnen in meer of mindere mate dwingend worden afgegeven.

De “zwaarte” van zo’n advies staat omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst, die binnen het raamwerk van de ‘Wet op het overleg huurders verhuurders’ de details regelt met de verhuurder, in ons geval Tablis Wonen.

Jaarverslagen


Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013


Jaarplannen


Jaarplan 2024
Jaarplan 2023
Jaarplan 2022 
Jaarplan 2021
Jaarplan 2020
Jaarplan 2019
Jaarplan 2018
Jaarplan 2017
Jaarplan 2016
Jaarplan 2015
Jaarplan 2014
Jaarplan 2013 


Bewoners-commissies


Vindt u onderstaande punten ook belangrijk:
• Uw woonomgeving
• Activiteiten
• Leefbaarheid
• Aandacht voor elkaar
• Sociale contacten
Met een bewonerscommissie kunt u echt een verschil maken. Samen met de wooncoach van Tablis Wonen bent u de ogen en oren van uw wijk of complex.

Een bewonerscommissie bestaat minimaal uit 3 leden:
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
Maar uiteraard mag een bewonerscommissie ook uit meer leden bestaan.

Heeft uw gebouw of wijk nog geen bewonerscommissie? Informeer naar de mogelijkheden bij Tablis Wonen.

Het is door de wet Huurders Verhuurder geregeld dat er per complex of wijk een Bewonerscommissie mag zijn die de belangen van de wijk of het complex vertegenwoordigd voor wat betreft de huurwoningen.
Wet huurders verhuurder (binnenkort beschikbaar)

In een reglement dat is opgesteld door Tablis Wonen en SliM Wonen staan de regels waaraan alle partijen zich dienen te houden.
Reglement bewonerscommissie (let op; dit is een behoorlijk groot document) (binnenkort beschikbaar)

Postadres:
Havenstraat 39-A
3361XD - Sliedrecht
KvK Rotterdam 24320905

Slim Wonen is er
voor 
huurders van