Hoofd menu

Woonbond

 

Woonbondsuccessen

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Meer zeggenschap huurders
De Woonbond heeft zich hard gemaakt voor het vergroten van de zeggenschap van huurders. De Tweede Kamer stemde in december 2014 in met een herziening van de Woningwet waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen krijgen over het beleid van corporaties.

Tegenhouden extra bezuiniging huurtoeslag
In augustus 2014 stelde minister Blok een extra bezuiniging op de huurtoeslag voor. De Woonbond heeft zich hier fel tegen verzet waarna de bezuiniging uiteindelijk niet is doorgevoerd.

Lees meer...