Hoofd menu

Woonbond

 

Bron: Woonbond.
Huurderswerkelijkheid versus Haagse werkelijkheid

Uit het vandaag verschenen Sectorbeeld van de Autoriteit Woningcorporaties blijkt dat corporaties er financieel weer beter voor staan, met een positief resultaat van 5,5 miljard euro over 2015. Dat komt met name door verbeterde efficiëntie, lagere kosten door lagere rentes en goedkopere aanbestedingen en een sterke terugloop van investeringen. Ook de huurexplosie van de afgelopen jaren heeft hier aan bijgedragen.

Corporatiekoepel Aedes geeft aan dat er weer meer geïnvesteerd gaat worden. De Woonbond ziet dat dit nog volstrekt onvoldoende gebeurt en dat de huren onbetaalbaar zijn geworden. De doelstellingen op gebied van energiebesparing worden niet gehaald, de huurstijging ligt nog steeds fors boven inflatie, en de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen neemt af. De ontwikkeling van de betaalbare voorraad is nog steeds negatief; per saldo neemt de gereguleerde voorraad van corporaties gigantisch af, in zes jaar tijd met maar liefst 262.000 woningen. Met name door verkoop en liberalisatie van woningen. Ook voor de periode 2016-2020 wordt nog steeds een daling verwacht en dat terwijl bekend is dat de vraag sterk toeneemt.

Minister Blok en corporatiekoepel Aedes steggelen ondertussen over de ruimte voor investeringen. 'Corporaties en Blok moeten stoppen met naar elkaar wijzen, terwijl de huurder kind van de rekening is,' reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de discussie. 'Ze moeten inzetten op voldoende betaalbare huurwoningen en het weer betaalbaar maken van de huren. De politiek moet de blokkade van de verhuurderheffing weghalen én corporaties achter de vodden zitten om meer te investeren. De afgelopen jaren hebben huurders enorme huurstijgingen gehad, het aantal betaalbare huurwoningen neemt enorm snel af. Dat tij moet nu eindelijk keren.'

‘Veel huurders en woningzoekenden staat het water aan de lippen. De Haagse werkelijkheid begint steeds meer af te wijken van de huurderswerkelijkheid. Op alle gebieden van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woningen worden de problemen alleen maar groter,' aldus Paping. 'Operatie geslaagd, maar patiënt overleden.' Voor steeds meer huurders zijn de huurprijzen niet meer op te brengen en de wachttijden blijven maar groeien.