Hoofd menu

Woonbond

 

Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties


Bron woonbond 2016-10-11

Huurdersorganisaties en corporaties zijn positief over de grotere rol die huurdersorganisaties sinds invoering van de Woningwet 2015 hebben. De betrokkenen vinden dat de zeggenschap van de huurders hiermee groter is geworden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vooral de volwaardige positie van huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken oogst veel bijval.

Veel van huurders gevraagd
Wel wordt er van vrijwilligers bij huurdersorganisaties veel tijd en deskundigheid gevraagd in de nieuwe situatie. De ambitie van huurders om plaats te nemen in een huurdersorganisatie komt daardoor onder druk te staan. Adviezen vanuit huurdersorganisaties om dit te veranderen zijn: Richt participatie zo in dat mensen ook op concrete kortlopende trajecten kunnen bijdragen en zorg voor een betere beloning.

Verbinding achterban
De meeste huurdersorganisaties hebben via een algemene ledenvergadering contact met de achterban. Twee derde van de organisaties zet soms tot regelmatig aanvullende middelen in, zoals inloopavonden, themabijeenkomsten, werkgroepen of digitale enquêtes. Regelgeving rondom privacy, waardoor corporaties geen emailadressen van huurders kunnen delen met huurdersorganisaties, wordt gezien als een belemmering om grote groepen huurders makkelijk te kunnen bereiken, blijkt uit het onderzoek.

Versterken huurdersorganisaties hoog op de agenda
72,2% van de huurdersorganisaties is tevreden over de wijze waarop ze bij de prestatieafspraken betrokken waren. 69,9% is ook tevreden met het resultaat van de prestatieafspraken. 90,2% van de corporaties ziet een duidelijke meerwaarde in de betrokkenheid van huurdersorganisaties bij de prestatieafspraken. Bij driekwart van de organisaties staat versterken of professionalisering van de huurdersorganisatie op de agenda. De Woonbond heeft voor het versterken van huurdersorganisaties het HO+ project in het leven geroepen.