Hoofd menu

Woonbond

 

Bron: Woonbond | www.woonbond.nl

 

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen.
Ouderen moeten tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen.
Lees hier het artikel van een onderzoek van de Woonbond
Bron: De Woonbond.

Laagste inkomens dragen hoogste lasten klimaatbeleid.

Bron: Woonbond.nl

Laagste inkomens dragen hoogste lasten klimaatbeleid
De armste huishoudens betalen relatief het meeste aan het klimaatbeleid: ruim 5 procent van hun inkomen. Voor de rijkste tien procent is dat slechts 1,5 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie, FNV en de Woonbond.

Lees meer...

Huurderswerkelijkheid versus Haagse werkelijkheid

Bron: Woonbond.
Huurderswerkelijkheid versus Haagse werkelijkheid

Uit het vandaag verschenen Sectorbeeld van de Autoriteit Woningcorporaties blijkt dat corporaties er financieel weer beter voor staan, met een positief resultaat van 5,5 miljard euro over 2015. Dat komt met name door verbeterde efficiëntie, lagere kosten door lagere rentes en goedkopere aanbestedingen en een sterke terugloop van investeringen. Ook de huurexplosie van de afgelopen jaren heeft hier aan bijgedragen.

Lees meer...

Politiek en betaalbare huurwoningen.

Politiek moet zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. 
Bron woonbond 2016-10-21

De standpunten van politieke partijen over huren zijn belangrijk voor huurders in het bepalen van hun stem, blijkt uit de Ledenraadpleging van de Woonbond. 79,6% geeft aan dit belangrijk of zelfs zeer belangrijk te vinden. 
De Woonbond hield een Ledenraadpleging onder individuele leden en lidorganisaties. Betaalbaarheid van het huren en voldoende beschikbare huurwoningen zijn de belangrijkste thema’s volgens zowel huurders als huurdersorganisaties.

Lees meer...

Positieve reacties over grotere rol huurdersorganisaties

Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties


Bron woonbond 2016-10-11

Huurdersorganisaties en corporaties zijn positief over de grotere rol die huurdersorganisaties sinds invoering van de Woningwet 2015 hebben. De betrokkenen vinden dat de zeggenschap van de huurders hiermee groter is geworden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer...