Hoofd menu

De huurdersorganisatie van Sliedrecht & Molenlanden

Meer weten Contact

Dag van de duurzaamheid
Donderdag 10 oktober was de dag van de duurzaamheid. Voor deze gelegenheid waren alle leden van de bewonerscommissies van Tablis uitgenodigd in de Lockhorst.

Participatie 03De opkomst was verrassend hoog, ruim 60 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. Het was een informatieve bijeenkomst gecombineerd met een heerlijk stampotbuffet, een gebaar van waardering voor de inzet van deze betrokken huurders. Voor ons als bestuur een mooie gelegenheid om meer bekendheid te geven aan wie wij zijn en waar wij voor staan.

Participatie 04Het was ook een prima gelegenheid om te netwerken.

Participatie 02Als gastspreker was er een vertegenwoordiger van de HVC die het warmtenet gaat aanleggen in Sliedrecht.
Hij kon op een duidelijke manier in grote lijnen uitleggen hoe een warmtenet werkt.

Participatie 05 Er waren veel vragen en er werd ruim de tijd genomen die te beantwoorden tot grote tevredenheid van de aanwezigen.
Ook bij de aanwezige wooncoaches van Tablis kon men met hun vragen terecht.
Participatie 08 Het was een mooie samenwerking tussen Tablis Wonen en SliM Wonen.
Participatie 09We kunnen terugkijken op een succesvolle avond.
Participatie 10