Hoofd menu

De huurdersorganisatie van Sliedrecht & Molenlanden

Meer weten Contact

DUURZAAMHEID:
Af van het gas, nul-op-de-meter, energie-neutraal.......
Het bestuur van SliM Wonen heeft op 23 maart 2018 een cursus gevolgd met als thema: Duurzaamheid.


Hiervoor heeft SliM Wonen de Woonbond benaderd en heeft de docent Bram Meijer van Woonbond Kenniscentrum ons boeiend verteld hoe alle woningen in Nederland in het jaar 2050 energieneutraal (en dus CO2-neutraal) moeten zijn.
Als voorbereiding van de cursus heeft de docent zich speciaal gericht op de corporatie Tablis Wonen.
Behandelde onderwerpen waren o.a.

 • Corporatie in perspectief Tablis Wonen.
  Het op langer termijn “financieel beleid m.b.t. duurzaamheid” 
  Energiestrategie Drechtsteden.
  Elementen uit de PALT Drechtsteden m.b.t. duurzaamheid.
  Beleid van Tablis Wonen m.b.t. onderhoud/ verbetering.
  10 – Aandachtspunten bij renovatie naar nul-op-de-meter.(NOM)
  Pilots van corporaties die inmiddels gestart zijn met energie neutrale woningen.
  Het belang en de betrokkenheid van huurdersorganisaties en bewonerscommissies bij renovaties, nieuwbouw etc…. 

Het bestuurs van SliM Wonen terug kan kijken op een leerzame en geslaagde cursusdag.

image.png         Duurzaamheid 11

Samen met Tablis Wonen hoopt het bestuur van SliM Wonen dit proces mede in te gaan en /of te volgen.