Hoofd menu

De huurdersorganisatie van Sliedrecht & Molenwaard

Meer weten Contact

Tijdens de AB vergadering van SliM Wonen, op 6 december 2017, is er afscheid genomen van mevr. (Joke) Bergwerf. Joke was algemeen bestuurslid van de huurdersstichting SliM Wonen. 


Joke heeft aaneengesloten, 19 jaar actief deelgenomen aan bewonerscommissie's en huurdersraden.
Per 01-01-2018 is zij conform het rooster aftredend en heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld.
Tijdens genoemde AB vergadering is er informeel afscheid van Joke genomen.

 

Mevr. D. van Wezel overhandigd namens de RVC van Tablis Wonen een presentje:

Afscheid Joke 4

Ook de penningmeester van SliM Wonen (Klaas Redelijkheid) geeft een cadeautje namens SliM Wonen.
Afscheid Joke 3