Hoofd menu

De huurdersorganisatie van Sliedrecht & Molenwaard

Meer weten Contact

Veranderingen in de wetgeving en nieuw opgelegde regels vanuit "den Haag" waren o.a. oorzaken dat er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moest komen die voor zowel Tablis Wonen als ook voor de huurdersstichting SliM Wonen aan de huidige eisen voldoet.

Reeds in medio 2015 is er door de huurdersstichting een start gemaakt om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen.  
Op donderdag 31 augustus 2017 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Tablis Wonen en de huurdersstichting SliM Wonen door beide partijen ondertekend.

Lees hier de samenwerkingsovereenkomst.

De directeur bestuurder van Tablis Wonen , mevr. L. Marchesini ondertekent namens Tablis Wonen.
KJR 7831


Namens SilM Wonen ondertekent de voorzitter, dhr. G. Kraaijeveld
KJR 7835


Namens SilM Wonen ondertekent mede de secretaris, mevr. N 't Jong
KJR 7838

 

 Twee tevreden partijen.
KJR 7843