Hoofd menu

De huurdersorganisatie van Sliedrecht & Molenlanden

Meer weten Contact

PATL: (Prestatie Afspraken Lange Termijn)
Op donderdag 15 december 2022 zijn de PALT 2023-2024 door drie partijen ondertekend. 

Er is door de volgende personen ondertekend:
Wethouder van de gemeente, de heer T.A. Spek
Directeur-bestuurder Tablis Wonen , mevrouw L.Marchesini-Franso
De voorzitter van SliM Wonen, de heer G. Kraaijeveld.
      2022 PALT 04 

  Lees de inhoud van het PALT document.